Speidere

Foto/reporter: Britt-Ellen Negård

Redigering: Ole-Johnny Myhrvold