Hver fjerde yrkesaktive mener at alkohol hjelper dem å roe ned og slappe av etter en stresset arbeidsdag. Foto: Jan Erik Øvergård, ANB (ill. foto)

Drikker for å roe ned

Nesten hver fjerde yrkesutøver drikker alkohol for å roe ned etter stress på jobben.
Publisert 12.05.2012 kl. 10:58 Oppdatert 12.05.2012 kl. 18:22

Tips en venn på e-post:

www.glomdalen.no Se alle stillinger (16)Helsedirektoratets nye kampanje

  • I april 2012 lanserte Helsedirektoratet kampanjen «Alkohol og helse».
  • Den har til hensikt å gjøre befolkningen mer bevisst på sitt eget alkoholforbruk.
  • Hovedmålgruppen er den yrkesaktive delen av befolkningen mellom 30 – 50 år.
  • Målet med kampanjen er ikke å få folk til å slutte å drikke alkohol, men å skape et klima for refleksjon rundt temaet.
  • Bakgrunnen for at Helsedirektoratet ønsker dette, er at alkoholkonsumet i den voksne befolkningen har økt betydelige de siste tiårene, og at en stor del av økningen er knyttet til den såkalte «gråsonen» mellom arbeids- og privatliv.
  • Arbeidslivet blir til en stadig viktigere sosial arena, der alkoholforbruket er økende. Arbeidslivet er dermed en naturlig og sentral del av kampanjens nedslagsfelt. (ANB)

Mer enn hver tredje yrkesaktiv drikker én til to dager i uka.

Toppledere drikker enda oftere: 44 prosent av topplederne drikker alkohol én til to dager i uken, og hver femte drikker alkohol tre til fem ganger i uken.

Det viser tall fra Helsedirektoratets undersøkelse omdrikkemønsteret i norsk arbeidsliv.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2012 av Ipsos MMI på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Det ble gjennomført totalt 1.048 intervjuer. 14 prosent av de som deltok var toppledere, 34 prosent var mellomleder/avdelingsleder, mens 52 prosent er vanlig ansatt.

– Undersøkelsen avdekker en trend som vi må ta på alvor, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

– Den viser at det er behov for å reflektere rundt den nye alkoholkulturen og hvilke konsekvenser denne har både for arbeidslivet og for hver enkelt av oss.

Ifølge forsker og psykologspesialist Cecilie Schou Andreassen er det trolig lettere å ta opp bekymringer over en medarbeiders alkoholforbruk i bedrifter der det snakkes åpent om egen alkoholkultur. Hun mener det er viktig å reagerer tidlig, slik at man når fram til risikopersoner før de utvikler avhengighet.

– Dette har lenge vært et tabubelagt og vanskelig tema, til tross for at motivet for å gripe inn, har gevinster for helse, sikkerhet, sykefravær, utføring av arbeidet og avhengighet, sier Schou Andreassen, som jobber ved Korus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene.

Til ledere som er bekymret, eller mistenker rusmisbruk, har hun et konkret råd:

– Du må snakke med vedkommende om bekymringen. Motiverende samtaler hvor leder eller helsepersonell stimulerer til positiv endring gjennom å lokke fram og forsterke personens egen motivasjon for endring, har vist seg å gi en god effekt, sier Schou Andreassen.

– Man skal vise respekt, utforske personens egne tanker, lytte med aksept, empati og interesse samt la være å argumentere eller forsøke å overtale. Ved å uttrykke sin bekymring på denne måten, viser man vedkommende at man bryr seg. Dette kan sende et viktig og motiverende signal. (ANB)

På forsiden nå