...
Møllendal kapell ble i 2010 rehabilitert og fikk nytt krematorium. Av alle som døde i Bergen i fjor, ble syv av ti ble kremert. Her er Inghild Hareide Hansen (til h), leder for gravferdsforvaltningen ved Bergen kirkelige fellesråd, og Kristin Moen, driftsleder for bygg. Foto: Eirik Hagesæter, Bergensavisen/ANB

Pacemakere eksploderer

Bergen (ANB): Apparatene utløser kraftige eksplosjoner i krematorier. Men det er ingen enighet om hvem som har ansvaret for å fjerne dem.

Publisert 26.06.2012 kl 12:51 Oppdatert 26.06.2012 kl 12:51

Tips en venn på e-post:

[Bergensavisen] – Det står i gravferdsloven at pacemakere skal fjernes før kremasjon, men det er ikke definert hvem som har ansvaret for å fjerne dem. Det kan være en utfordring for begravelsesbyråene, sier Gunnar Hammersmark, direktør i Virke gravferd, til BA.no.

– Vi har hatt flere episoder der pacemakere har kommet inn i kremasjonsovnen, og batteriet har eksplodert, sier Inghild Hareide Hansen, leder for gravferdsforvaltningen ved Bergen kirkelige fellesråd.

Batteriene i pacemakeren sprenges i filler når temperaturen i kremeringsovnen kommer opp mot 700 grader.

Eksplosjonen kan føre til at brennsteinene i ovnen blir ødelagte. I tillegg kan det gå ut over elektronikken.

Bergen kirkelige fellesråd har nå sendt et brev til Helse Bergen der de presiserer regelverket for fjerning av pacemaker før kremasjon.

– Paragraf 33 i forskriften til gravferdsloven setter et tydelig krav om at pacemaker må fjernes før kremasjon. Fjerning må utføres av helsepersonell. Vi må derfor be om at dette regelverket fortsatt etterleves, skriver Hareide Hansen.

Hun sier at bakgrunnen for at de sendte brevet var at flere begravelsesbyråer hadde fått en forståelse av at sykehusene ikke lenger ville ta ut pacemakere.

– Det er svært viktig at dette gjøres. Det er vi som har ansvar for at det blir gjort, men hvem som skal gjøre det har vært uklart lenge, sier Hareide Hansen.

Hun sier at det også kan være et problem at pårørende putter ting oppi kisten som kan skade kremeringsovnene.

– Det er begravelsesbyråenes ansvar å påse at kisten ikke inneholder ting som kan skade ovnen. Men det er ikke alltid like lett å ha full kontroll. Vi ser at spesielt glass og CD-er smelter og renner ned i brennsteinene. De kan føre til driftsstopp og dyre reparasjoner, sier Hareide Hansen.

Hun påpeker at proteser og andre lignende deler som er operert inn i kroppen, blir fjernet etter kremasjonen og sendt til gjenvinning.

(ANB)

På forsiden nå


Femte året på «are sia'»

Helt siden 1798 har Kongsvinger-marken vært arrangert på Festningssida, men for fem år siden ble Marken delt med «are sia'».

...

Da Ahus-ledelsen fikk se denne videoen kontaktet de et skadedyrfirma

Det han trodde var en Ahus-mus, viste seg å være noe helt annet.

...

Fikk gjennomslag for Solør-tanken

Ap og Sp stemte sammen. Dermed skal det utredes en Solør-kommune.

...

Sa fra seg millioner i parkeringsinntekter

Tidligere kommunetopper parkerte kommunestyrevedtak og gikk sin egen vei. Slik gikk Kongsvinger kommune glipp av millioninntekter.