...
Det er urovekkende at så mange velger å gå av med tidligpensjon, mener høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner. Foto: Terje Pedersen, ANB/Arkiv

Skattelette til seniorer

Veksten i antallet tidligpensjonister bekymrer Høyre. Nå åpner partiet for å endre skattereglene for eldre arbeidstakere.

Publisert 20.05.2012 kl 16:46 Oppdatert 20.05.2012 kl 16:52

Tips en venn på e-post:

– Det er urovekkende at så mange velger å gå av med tidligpensjon. Dersom utviklingen fortsetter, må vi vurdere sterkere virkemidler for å få folk til å stå lenger i jobb, sier nestleder og finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner i Høyre til NTB.

Han mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) underspiller dramatikken i pensjonstallene. I revidert nasjonalbudsjett går det fram at regjeringen har bommet på anslaget over hvor mange som velger å ta ut pensjon i alderen 62 til 66 år.

Regjeringen trodde opprinnelig at antallet tidligpensjonister i snitt ville ligge på 41.500 gjennom hele 2012. Nå er anslaget oppjustert til 51.800. Det gir en merkostnad for det offentlige på nær 1,8 milliarder kroner.

Skattelette

– Det er urovekkende når regjeringen bommer med 25 prosent. At det blir 10.000 flere pensjonister i forhold til anslagene for et halvt år siden, er mye. Arbeidslinjen er et bærende element i pensjonsreformen. Brytes denne, må vi gjøre noe, sier Sanner.

Et aktuelt tiltak ifølge Høyre er å innføre et særskilt skattefradrag for arbeidstakere over 62 år.

– Det vil kunne stimulere flere til å jobbe framfor å ta ut pensjon, tror Sanner.

Pensjonsreformen gir arbeidstakere mellom 62 og 67 år anledning til fritt å kombinere jobb og pensjon. Tall NTB har hentet inn fra Arbeidsdepartementet viser at dette skjer i langt større utstrekning enn hva Stoltenberg og co. ventet på forhånd.

I årets tre første måneder alene økte antallet tidligpensjonister med 9.000. I løpet av 2012 vil tallet stige ytterligere.

Ikke bekymret

– Vi hadde ingen tidligere erfaring å trekke veksler på. Det fantes ingen faktiske tall å forholde seg til. Dermed måtte vi gjøre et anslag, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Han er ikke nevneverdig bekymret over tallene.

– Vi trodde flere ville jobbe lenger og ta ut pensjon senere. Det viser seg at flere enn vi trodde tar ut pensjon tidligere, men de fortsetter å jobbe, sier statsministeren til NTB.

Han viser til at to av tre tidligpensjonister velger å jobbe ved siden av.

– Det er den langsiktige budsjettbalansen vi er bekymret for. Staten har ikke et likviditetsproblem nå. At flere velger å ta ut tidligpensjon, øker ikke statens samlede kostnader, men gir utgiftene en annen tidsprofil, sier Stoltenberg.

Høyre mener statsministeren presenterer en sannhet med modifikasjoner.

– Det han sier er riktig med tanke på folketrygdens utgifter, men vår bekymring er at vi mister arbeidskraft. Hvis pensjonsreformen får mange til å trappe ned som ellers ville ha jobbet fullt i flere år, er det selvsagt uheldig, sier Sanner.

– Reformen fungerer

Statssekretær Jan Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet påpeker overfor NTB at sysselsettingsnivået blant 62-66-åringer har vært økende de siste årene og viser til tall fra arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

– Pensjonsreformen ser ut til å virke etter hensikten. At man fritt kan kombinere pensjon og arbeid er en av de største valgfrihetsreformer som er gjennomført i Norge, sier Stoltenberg.

– Det er ingen tvil om at reformen gjør oss bedre i stand til å finansiere framtidig velferd. Vi anslår - på usikkert grunnlag - at den vil redusere statens utgifter til pensjon fra 15 prosent til 12 prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2015. Det er mye. (ANB-NTB)

På forsiden nå


...

En industriepoke går mot slutten

Fredag slokkes lyset og de siste maskinene stopper hos NorDan. 61 mister arbeidet.

Julegateåpning med sang og lys

Med julenissen kom også et lett snøfall og lagde en perfekt ramme rundt årets julegateåpning.

...

Slik unngår du poseavgift

Spar miljø og penger, men ikke kast restavfall i de grønne matposene.