300 millioner kroner skal kuttes

Publisert 20.04.2012 kl 22:00 Oppdatert 21.04.2012 kl 16:40

Tips en venn på e-post:

Vi forstår at sjukehusmidlene kanaliseres dit folk bor, men vi har et grunnleggende problem med de stadige kutt- og spareplanene i helsevesenet.


Redaktøren mener

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt en ny inntektsfordelingsmodell.

Denne modellen, som i større grad fordeler pen- gene etter hvor folk bor, innebærer at Sykehuset Innlandet vil få 300 millioner kroner mindre å rutte med i årene som kommer. For å dempe smertene er det utskrevet 110 millioner kroner i omstillingsmidler.

Divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger HF, Dagny Sjaatil, vet ikke hvor kuttene vil komme, men regner med at prosessen også vil ramme Kongsvinger sjukehus. Det tror vi hun har helt rett i. Det er urealistisk å tro at nedskjæringene kun vil ramme andre.

Dette kommer i tillegg til at nesbuene i etter all sannsynlighet skal sogne til Ahus. For tiden får de sine indremedisinske tjenester på Kongsvinger. Men kommunens politikere er samstemte i ønsket om at de skal til Lørenskog i framtida. Det er vanskelig å være dypt uenig i at dette er praktisk for nesbuene.

Samtidig vil det få store konsekvenser for nærsjukehuset vårt. Nesbuene står for 15 prosent av aktiviteten på Kongsvinger sjukehus. Når dette forsvinner, i tillegg til at flere titalls millioner må kuttes, så vil det bety mye for Sjaatil og resten av de ansatte på Kongsvinger.

Det vil også få konsekvenser for oss som sogner til sjuehuset. Ansatte vil sannsynligvis måtte finne seg arbeid andre steder og vi vil få et dårligere tilbud totalt sett. Dette er ikke vår region tjent med.

Vi trenger flere arbeidsplasser, ikke færre. Vi trenger et godt sjukehustilbud lokalt, ikke et dårligere et. Dagny Sjaatil poengterer at det er viktig at det allsidige tilbudet og akuttfunksjonene beholdes på Kongsvinger. Det er vi helt enige i.

Et utvannet tilbud, eller bare svært spesialiserte funksjoner, er ikke det samme. Vi mener distriktets politikere må engasjere seg for sjukehuset vårt.

Vi forstår at sjukehusmidlene kanaliseres dit folk bor, men vi har et grunnleggende problem med de stadige kutt- og spareplanene i helsevesenet.

Norsk helsevesen holder høy standard, men med de stadige kuttene er vi ikke sikre på at standarden kan holdes videre.

På forsiden nå


Ny skremmende rekord i hallen

Søte små prinsesser, skumle monstre, superhelter og mange andre figurer fylte Kongsvingerhallen med lek og latter.

...

Kommunen tar tak for bedre dekning

Det er flere «hull» i mobildekningen i Åsnes. Gjesåsen og Vermundsjøen skal utbedres først.

...

Kyle klarte å spore opp familien

Han møtte nøkken og måtte reise hjem. Nå vil den amerikanske solungen tilbake til Norge.

...

Utsatte hall- og baneleie for de unge

Gratisprinsippet for barn og unge sto for fall, men politikerne utsatte saken til budsjettbehandlingen like før jul.